فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز


غمکده یاس

**داســـــــتان تنهایی من ورویـــــــــــــــــــــا**

 

ســـــــــــــــــــلام بازم دوباره اومدم تا از دلتنگیـــــــام واستون بنویســــم 

 

نه فقط دلتنگیام بلکه غصـــــــــــــــــــــــــــه هام و درد دلهام 

 

گفته بودم شاید آپ آخرم باشه اما نه دیدم  نمیشه چون غمهای دلــــــم   

 

تمومی ندارن اونا نمیذارن که غمکده یاس آخرین آپ را داشتـــــــه باشــه  

 

غم هام و غصه هام نمی ذارن که ننویسم  درد دلهــــــام نمیخوان که من  

 

غمکده را آپ نکنم خوب حالا که اونا میخوان منم مینویســـــم  

 

امروز خیلی دلم شکست  میدونید دل شکستن یعنی چه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

میدونید وقتــــــــی آدم دلــــــــــش میشکنه یعنی چه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

امیدوارم شما هایی که دارین اینو میخونید ندونید معنی دل شکــــستن  

 

یعنی چه از خدا میخوام که دل هیچ کدومتون تا الان نشکسته باشــــــه 

 

از خدا میخوام که هیچ وقت معنی دل شکستن رو نفهمید و درکش نکنید

 

آخـــــــــــــه بخــــــــــــدا درد بدیه  باعث میشه که آدم تا مغز استـــخونش  

 

بسوزه و احساس سوختن کنه خدا نکنه که شما هم دلتـــــــــون مثل دل  

 

یاســـــــــــــــــــی بشکنه 

 

امروز بازم دل یاسی شکست مثل همیشه آخه این درد  قراره تا آخر عمر  

 

یاسی همـــــــــــراهش باشه آخــه اون به یاسی قول داده که هیچ وقـت  

 

تنهاش نذاره  

 

خوب واسه همینه که هر وقت ببینه یاسی یه کم خوشحاله و احســـاس  

 

شادی میکنه یه  جوری حضور خودشو نشون میده و به یاســــــی یادآوری  

 

میکنه که آهــــــــــــای یاسی خانوم منو فراموش نکن من هنوز همراهتم  

 

اون به یاسی میفهمونه که من هنوز نمردمه و همیشه و در همـــــــه جا  

 

همراهتم 

 

امروزم هم به محض اینکه دید یاسی خوشحاله و احساس شادمانی میکنه 

 

اومـــــــــــــــــــــــد و  پشت شیشه دل یاسی یه نشونی از خودش بجــــا  

 

 

گذاشت  

 

امروز دلم شکست و اشــــــــک این یار باوفای همیـــشگی  بازم مثــــــــل  

 

همیشه پا به پای من سوخت  

 

و این چشمای یاسی بازم شروع به باریدن کرد اما امـــــــــروز  بارون اون از   

 

جنس آب نبـــود جنـــس اشـــــــــــــک من امروز از خـــــــــــــــــــــــــون بود 

 

چشــــــــــــــــــــمای من امروز خــــون گـــــــــــــــــریه کرد نه اشـــــــــــــک 

 

دیشب خواب مامانمو دیدم بعد از یه مدت خیلی طــــــــــــولانی که به دیدنم  

 

نیومده بود دیشب اومد دیدن یاسش  دیشب مهمون خونه دل یاســــــی بود  

 

دیشب اومده بود و ازم گــــــــــــله داشت  اومده بود ازم میخواست که اینقد 

 

 خودمو عذاب ندم 

 

منم بهش گفتم که دلتنگشم  منم بهش گفتم که رویـــــــــا جونم دلم هواتو  

 

کرده گفــــــــــــتم که چرا دیگه به دیدنم نمیاد  بهــــــــش گفتم که چرا دیگه 

 

 سراغی از یاســــــــــــی نمیگیری 

 

ولی اون ساکت بود و بهم فقـــــــــــــط نگاه میکرد و اشـــــــــــــــک میریخت 

 

منم طاقــــــــــــت دیدن اشکاشو نداشتم منم داغــــــــــــون شدم  داغونتر از  

 

همیشه رویـــــــــــای من همون طور که اشــــــک میریخت کم کم مثل یه نور  

 

که رو به خاموشی باشه اونم  یواش  یواش کمرنگ و کمــرنگتر شد و یکدفعه  

 

از جلوی چشمای من  ناپــــــــــــــــــــــــــــــدید شد 

 

جیغ زدم  صداش کردم  التماسش کردم که نرو خواهش میکنم یه کـــم دیگه 

 

بمون اما رفـــــــــــــت  میدونم ازم دلگیر شد که رفت  شایـــــــدم رفت  چون  

 

طاقت  دیدن اشک های یاسمـــــــــنشو نداشت  

 

نمی دونم چـــــــــــــرا ولی رفـــت ،،، رفت و من بازم تنـــــــها شدم بازم مثل  

 

همیشه من موندم و یه دنیای  بی رحــــــــــــــــــــــــــــم 

 

بازم رویـــــــــــــــــــــــــا یاسی رو تنهــــــــــــــــــــــا گذاشت و رفـــــــــــــــت 

 

و با رفتنش  دل من شکســــــــــــت  

 

دل یاسی امروز بازم شکست  امروز  همون احسا سی رو داشتــــم که برای  

 

اولیـــــــــن بار  مامانمــــــــــــــو از دست دادم 

 

امروز بازم مثل همون روزها  احساس دلشکــــــــــستگی داشتم  امروز بازم 

 

مثل گذشته ها دلم شکست ، دلم گرفــت ، دلم خون شد، چشـــمامم هم  

 

اشـــــــــــــــک خون ریختن  

 

بخـــــــــــــــــــــــــــــــــدا داغونم دیگه تحــــــــــــــــمل ندارم دارم دیونه میشم  

 

آخـــــــــــــه ای خدای مهربون  بخدایی خودت قســـــــــــــم دارم دیونه میشم 

 

دیگه صبــــــــــــــــــــــر و طاقـــــــــــــــــــــت ندارم  دیگه تحـــــملم تموم شده 

 

واااااااای دنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا دارم دیونــــــــــــــه میشــــــــــــــــــــم 

 

خـــــــــــــــــــدایا راحتــــــــــــــــــــــم کن  خـــدایا دیدار من و رویا رو نزدیک کن  

 

نوشته شده در شنبه 9 بهمن‌ماه سال 1389ساعت 10:17 ب.ظ توسط یاسمن نظرات (58)|


قالب رایگان وبلاگ پیجک دات نت


کدهای جاوا وبلاگ